استارباکز

2015/02/14

Share On GoogleShare On FacebookShare On Twitter

تو یه استارباکز نشستم و مشغول سر و کله زدن با یه تیکه کد هستم که به هیچ صراطی مستقیم نمیشه. چهار تا دختر و پسر جوون نشستن پای یه میز و با لپ تاپ ها و کاغذها و جزوه هاشون سخت مشغولند. با خودم فکر می‌کنم حتما دانشجوئند. ولی همینطور که فنجونمو سر میکشم، چشمم بهشون میفته و یه درگیری ناخودآگاه تو مغزم پیش میاد که اینا سنشون کمتر از ۱۸ هست و نمیتونم بفهمم که چطور ممکنه دانشجو باشند. بعد از چند لحظه متوجه میشم که کاملا ناخودآگاه مغزم داره دسته ای مختلط از دختر و پسرهای مشغول کار/مطالعه رو تو مینیمم رده دانشجو دسته بندی میکنه، چرا که دبیرستان یا هرجور مدرسه که نمیتونه مختلط باشه!!

نمیدونم دقیقا چه مدت لازم هست تا رسوبات تعالیم و افکار جامعه بیمار، از ذهن یک غنچه اسلام که دیگه بالغ و شکوفا هم شده، تصفیه بشه و از ناخودآگاهش بیاد بیرون…

استارباکز ذهن ناخودآگاه

منبع اصلی عکس

1 Comment

Leave a Reply to ali Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *